Trung Tâm Da Liễu Đông Y Chân Nguyên — Chân Thành, Nguồn Cội

Trung Tâm Da Liễu Đông Y Chân Nguyên — Chân Thành, Nguồn Cội

Website https://channguyen.vn/

Địa chỉ Số 7, ngách 32 Ngõ 72 — Nguyễn Trãi, Hà Nội, 100000, Việt Nam Sđt 0988016220

Google map https://goo.gl/maps/Gqjb4NdUW212

#chan_nguyen #trung_tam_da_lieu #chua_benh_da_lieu #phong_kham_da_lieu #dieu_tri_da_lieu #benh_da_lieu

“Tuân thủ quy luật thiên nhiên là liệu pháp tốt nhất cho mỗi người”, sự chân thành của Lương y là chìa khóa giúp bệnh nhân chiến thắng bệnh tật.

Những cam kết, những hứa hẹn, những nụ cưi… nhưng ở Chân Nguyên sự chân thành của người Lương y bắt đầu từ việc chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân. Chúng tôi tìm về với tự nhiên, với nguyên lý y học cổ truyền để đem lại liệu pháp chữa bệnh da liễu tốt nhất cho mỗi người.

Đến Chân Nguyên trao niềm tin nhận về hạnh phúc.

Từ một ước mơ

Chúng ta người Á Đông, người Việt Nam, bản thân mỗi người đã luôn nối dài những ký ức về tổ tiên. Vậy tại sao không trở về để tìm ra câu trả lời cho những căn bệnh ngoài da? Đó chính là nguồn cội, là sự bắt đầu để Chân Nguyên thành lập.

Chân Nguyên ra từ ý tưởng như vậy. Một hành trình mới mở ra cho Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Phượng (hiện đang công tác tại Học viện Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh) cùng một số đồng nghiệp. Chúng tôi mong xây dựng nên một bệnh viện y học cổ truyền, nơi trao vào tay người bệnh những giá trị tự nhiên, y học phương Đông.

Written by

Trung Tâm Đông Y Chân Nguyên (https://channguyen.vn/) chuyên khoa điều trị các chứng bệnh da liễu, xương khớp, tiêu hóa… bằng phương pháp Đông Y hiệu quả cao,

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store